RSS feed

Aktuelnosti

22/03/2019

Mikrobiologija - Obaveštenje za Aprilski rok 2019. godine

Opširnije >>>

22/03/2019

Katedra za medicinsku rehabilitaciju-Važno obaveštenje za studente 3. god. Med. rehabilitacije-Vežbe (Dom zdravlja)

Opširnije >>>

22/03/2019

Katedra za SER - obaveštenje o terminima ispita u aprilskom roku za studente SAS Rane intervencije u detinjstvu

Opširnije >>>

22/03/2019

Katedra za SER - za studente Master studija specijalne edukacije i rehabilitacije, termin ispita u aprilskom roku

Opširnije >>>

22/03/2019

Katedra za SER - obaveštenje studentima Radiološke tehnologije o terminu ispita iz Znakovnog jezika u aprilskom roku

Opširnije >>>

22/03/2019

Katedra za SER - termini ispita u aprilsko roku za studente Medicinske rehabilitacije

Opširnije >>>

22/03/2019

Katedra za SER - termini ispita u aprilskom roku za studente Specijalne edukacije i rehabilitacije

Opširnije >>>

21/03/2019

Važno obaveštenje Šefa Katedre - predmet Hitna stanja u internoj medicini

Opširnije >>>

20/03/2019

Basic Trauma Education 15-16.3.2019.

Opširnije >>>

20/03/2019

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINE V GODINA IZ GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVO-RASPORED PRAKTIČNE NASTAVE ZA GRUPU OD ČETVRTKA

Opširnije >>>

20/03/2019

KATEDRA ZA STOMATOLOGIJU SA MAKSILOFACIJALNOM HIRURGIJOM - APRILSKI ISPITNI ROK

Opširnije >>>

19/03/2019

PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA - APRILSKI ROK

Opširnije >>>

19/03/2019

Katedra za medicinsku rehabilitaciju-Obaveštenje za studente 2,3 i 4 god u vezi praktične nastave

Opširnije >>>

18/03/2019

Katedra za SER - rezultati testa znanja iz Procene u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji

Opširnije >>>

Arhiva

Dobrodošli na Medicinski fakultet u Novom Sadu


OBAVEŠTENjE ZA NASTAVNIKE, SARADNIKE, NENASTAVNO OSOBLjE I STUDENTE

Poštovane kolege i koleginice,

Povodom paušalnih natpisa u sredstvima javnog informisanja želimo da vam predočimo sledeće činjenice:

Dana 4. 3. 2019. godine Fakultet je zaprimio Rešenje broj: 614-00-1993/2018-12 od 21. 2. 2019. godine Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kojim je, postupajući po žalbi Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu na Rešenje broj: 142-612-314/2018-02 od 15.11.2018. godine Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, žalbu odbio kao neosnovanu. Rešenjem Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost izrečene su sledeće mere:
  • Savetu Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, da stavi van snage Odluku o predlogu za pokretanje postupka za izbor novih članova Saveta;
  • Nastavno-naučnom veću Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, da stavi van snage Rešenje o razrešenju članova Saveta Fakulteta;
  • Savetu Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, da stavi van snage Rešenje o izboru dekana, i da ponovo sprovede postupak glasanja o izboru dekana uz prisustvo 2/3 od ukupnog broja članova Saveta Fakulteta;
  • Rok za izvršenje izrečenih mera je 15 dana od dana dostavljanja tog rešenja;
  • O izvršenju izrečenih mera nadzirani subjekat je dužan da obavesti prosvetnu inspekciju u Pokrajinskom sekretarijatu za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost u roku od 8 dana od dana isteka utvrđenog roka za izvršenje izrečenih mera.
Poštovane kolege, svesni smo da ste pomno pratili dešavanja na našem Fakultetu i zahvaljujemo na ogromnoj podršci. Molimo vas da nam, kao i do sada, ukažete poverenje i imate strpljenja kako bismo delovali preko institucija sistema jer imamo dodatni problem, a to je da je Savetu Fakulteta 2. 2. 2019. godine istekao mandat, a da novi nije formiran i ne znamo kada će biti. Statut Fakulteta, usklađen sa novim Zakonom o visokom obrazovanju, u čijoj izradi je učestvovala velika većina vas, i pored pozitivnog mišljenja datog od Odbora za statutarna pitanja Univerziteta u Novom Sadu, prema našim saznanjima, nije dobio saglasnost od strane Saveta Univerziteta u Novom Sadu te u ovom momentu nemamo način kako da formiramo Savet Fakulteta. Za davanje saglasnosti na Statut našeg Fakulteta glasalo je „za" 13 članova Saveta Univerziteta, 3 člana su bila „uzdržana" a „protiv" su bili prof. dr Tihomir Vejnović i dr Veselin Bojat. Tako smo obavešteni od članova Saveta Univerziteta u Novom Sadu, iako zvaničan dopis nismo dobili.

Molimo Vas da nam ukažete poverenje jer smatramo da još ima dobre volje da se problem razreši. Dekan Fakulteta nastavlja da obavlja svoje dužnosti, jer po članu 63. stav 1. tačka 2. Zakona o visokom obrazovanju dekana bira i razrešava Savet Fakulteta.

O svim daljim dešavanjima bićete blagovremeno obavešteni putem zvanične internet stranice našeg Fakulteta. 
DEKANSKI KOLEGIJUM

Uz konsultaciju Instituta za javno zdravlje Vojvodine, praktična nastava počinje da se održava redovno u svim bazama fakulteta:
  • Klinički centar Vojvodine (sve klinike osim Klinike za infektivne bolesti)
  • Institut za onkologiju Vojvodine
  • Institut za plućne bolesti Vojvodine (uz konsultaciju sa epidimiološkom službom Instituta)
  • Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine
  • Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine
Mole se šefovi katedri da sa fakulteta preuzmu odmah dovoljnu količinu maski i dezinfekacionih sredstava (kontakt osoba: Vlada Škvarok i Zoran Zoranović)
 
Kolegijum dekanaNOVI KONKURSI ZA STIPENDIRANU MOBILNOST U OKVIRU ERASMUS PLUS PROGRAMA
 
1. Novi konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Univerzitetu u Groningenu, Holandija.
 
2. Novi konkursi za stipendiranu mobilnost studenata i nastavnog osoblja na Univerzitetu u Bolonji, Italija.
 
3. Otvoren novi konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Aristotelovom univerzitetu u Solunu, Grčka.
 
4. Otvoren je novi konkurs za stipendiranu mobilnost administrativnog osoblja na Univerzitetu u Bolonji, Italija. Konkurs je otvoren za International Staff Week i isključivo za administrativno osoblje kancelarija za međunarodnu saradnju, tj. administrativne Erasmus+ koordinatore.
 
 
6. Erazmus+ KA1 stipendirana mobilnost studenata u okviru MARE NOSTRUM konzorcijuma univerziteta, Portugalija.
Više informacija o konkursu


Medicinski fakultet u Novom Sadu - RTV - emisija Iza katedre
 
 
Korišćenje učionica kao prostora za učenje


 Odluka kolegijuma dekana u vezi sa finansiranjem studenata na kongresima ili naučnim skupovima


 

Stranica ažurirana: 21/03/2019Bu9'er We Share News Off the World Wholesale Mlb Jerseys Web Sitemap Wholesale NFL Jerseys Top Selling NFL Jerseys Pitty's News Replica Soccer Jerseys Wholesale NHL Jerseys Cheap NBA Jerseys Wholesale Replica Cheap MLB Jerseys