DPU

Skoleelevers basale færdigheder - Er basis i orden?

DPU, Aarhus Universitet inviterer 26. marts 2019 til konference
i København om skoleelevers basale færdigheder

Hvordan spotte og udvikle talent i praksis? Konference om 'Talentudvikling og højt begavede børn og unge' på DPU 2. april

KALENDER


tir 26 mar
09:30-16:30 | DPU, Aarhus Universitet, Tuborgvej 164, 2400 København NV
Skoleelevers basale færdigheder
Opmærksomheden på danske elevers basale færdigheder er tårnhøj. Men er det de gutenbergske færdigheder i at læse, skrive og regne, der skal trænes og
ons 27 mar
12:00-13:00 | DPU, Campus Emdrup, room D120. Video-link to CUDiM, building 1483, room 656
Seeking Middle-Classness – University Students in Iraqi Kurdistan
CHEF Lunch Talk by Dr Katrine Scott, Senior Lecturer, Department of Gender Studies, Lund University.

NYHEDER


15.03.2019 |

Nævnet for Videnskabelig Uredelighed frifinder DPU-forskere for anmeldelser for videnskabelig uredelighed

For et år siden blev et antal forskere på DPU anmeldt for videnskabelig uredelighed i forbindelse med publikationer, som vedrørte folkeskoleområdet i almindelighed og folkeskolereformen i særdeleshed. Nævnet for Videnskabelig Uredelighed (Nævnet) har nu truffet afgørelse om anmeldelserne, og frifundet forskerne ved at afvise, at der er tale om vide

12.03.2019 |

God start på livet: DPU-forskere giver bud på tidlig indsats for udsatte børn

Regeringen har afsat 1 milliard kroner til et 1.000-dages-program, som skal hjælpe udsatte børn og deres familier i de første leveår. Men hvilke indsatser er der brug for? Forskere fra DPU, Aarhus Universitet giver i magasinet Asterisk en række bud. Specialisering på pædagoguddannelsen og tværfagligt samarbejde mellem sundhedsplejen og pædagogerne


Web Sitemap Cheap NHL Jerseys Buy Coolest Soccer Jerseys KG'in9 Share News Cheap Wholesale NFL Jerseys USA Top Selling NFL Jerseys Replica Soccer Jerseys Pitty's News Bu9'er We Share News Off the World Wholesale Replica Cheap MLB Jerseys